Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu - B, broj listića 46

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu - B, broj listića 45

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu - B, broj listića 44

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu - B, broj listića 43

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu - B. broj listića 42

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu - B, broj listića 41

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu - B, broj listića 40

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu - B, broj listića 39