Dvadeseta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 38

Devetnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 37

Osamnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 36

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 35

Šesnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 34

Petnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 33

Četrnaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 32

Trinaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 31

Rođenje Sv. Ivana Krstitelja - B, listić broj 30

Jedanaesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 29

Deseta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 28

Deveta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 27

Presveto Trojstvo - B, listić broj 26

Duhovi - B, listić broj 25

Sedma uskrsna nedjelja - B, listić broj 24

Šesta uskrsna nedjelja - B, listić broj 23

Peta uskrsna nedjelja - B, listić broj 22

Četvrta uskrsna nedjelja - B, listić broj 21

Treća uskrsna nedjelja - B, listić broj 20

Duga uskrsna nedjelja - B, listić broj 19

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova : USKRS - B, listić broj 18 

Nedjelja Muke Gospodnje: Cvjetnica - B, listić broj 17

Peta korizmena nedjelja - B, listić broj 16

Četvrta korizmena nedjelja - B, listić broj 15

Treća korizmena nedjelja - B, listić broj 14

Druga korizmena nedjelja - B, listić broj 13

Prva korizmena nedjelja - B, listić broj 12

Šesta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 11

Peta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 10

Četvrta nedjelja kroz godinu - B, listić broj 9

Treća nedjelja kroz godinu - B, listić broj 8

Druga nedjelja kroz godinu - B, listić broj 7

Krštenje Gospodnje - B, listić broj 6

Nedjelja Svete obitelji - B, listić broj 5

Četvrta nedjelja došašća - B, listić broj 4

Treća nedjelja došašća - B, listić broj 3

Druga nedjelja došašća - B, listić broj 2

Prva nedjelja došašća - B, listić broj 1

Nedjelja Krista Kralja - A, listić broj 53

Trideset i treća nedjelja kroz godinu - A, listić broj 52

Trideset i druga nedjelja kroz godinu - A, listić broj 51

Trideset i prva nedjelja kroz godinu - A, listić broj 50

Trideseta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 49

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 48

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu - A, listić broj 47

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu - A, listić broj 46

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 45

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 44

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 43

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu - A, listić broj 42

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu - A, listić broj 41

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu - A, listić broj 40

Dvadeseta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 39

Devetnaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 38

Osamnaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 37

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 36

Šesnaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 35

Petnaesta nedjelja kroz godinu, A, listić broj 34

Četrnaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 33

Trinaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 32

Dvanaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 31

Jedanaesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 30

Presveto Trojstvo - A, listić broj 29

Duhovi - A, listić broj 28

Sedma uskrsna nedjelja - A, listić broj 27

Šesta uskrsna nedjelja - A, listić broj 26

Peta uskrsna nedjelja - A, listić broj 25

Četvrta uskrsna nedjelja - A, listić broj 24

Treća uskrsna nedjelja - A, listić broj 23

Druga uskrsna nedjelja - A, listić broj 22

Uskrs - A, listić broj 21

Cvjetnica - A, listić broj 20

Peta korizmena nedjelja - A, listić broj 19

Četvrta korizmena nedjelja - A, listić broj 18

Treća korizmena nedjelja - 17

Druga korizmena nedjelja - A, listić broj 16

Prva korizmena nedjelčja - A, listić broj 15

Osma nedjelja kroz godinu - A, listić broj 14

Sedma nedjelja kroz godinu - A, listić broj 13

Šesta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 12

Peta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 11

Četvrta nedjelja kroz godinu - A, listić broj 10

Treća nedjelja kroz godinu - A, listić broj 9

Druga nedjelja kroz godinu - A, listić broj 8

Krštenje Gospodnje - A, listić broj 7

Sveta Marija Bogorodica - A, listić broj 6

Božić 2016.

Četvrta nedjelja došašća - A, listić broj 4

Treća nedjelja došašća - A, listić broj 3

Druga nedjelja došašća - A, listić broj 2

Prva nedjelja došašća - A, listić broj 1

Nedjelja Krista Kralja - C, listić broj 52

Trideset i treća nedjelja kroz godinu - C, listić broj 51

Trideset i druga nedjelja kroz godinu - C, listić broj 50

Trideset i prva nedjelja kroz godinu - C, listić broj 49

Trideseta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 48

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 47

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu - C, listić broj 46

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu - C, listić broj 45

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 44

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 43

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 42

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu - C, listić broj 41

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu - C, listić broj 40

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu - C, listić broj 39

Dvadeseta nedjelja kroz godinu - C, listić broj 38