Datum objave: 08.10.2013

Uronjeni u svakodnevnicu naših života često nemamo prilike čak ni pravilno udahnuti u svoja pluća zrak koji udišemo, a kamoli da zastanemo na trenutak i uronimo u dubino svog „otajstva života“.
 

Sa kime dijelim svoj život, svoju svakodnevnicu, komu povjeravam svoje brige, radosne i tužne trenutke? Postoji li neka osoba, prijatelj komu mogu u potpunosti otvoriti svoje srce i da će me u svemu razumjeti?
     

Moje „otajstvo života“ povezano je sa otajstvom Isusovog i Marijinog života. U molitvi krunice mogu se približiti tako jednostavno mislima i riječima Onomu koji prožima čitavo moje biće, Onomu koji poznaje moje srce.
   

Marijin život postaje tako dio mog života i sa njome koračam sljedeći Isusa Krista na njegovom putu prema Jeruzalemu i tako se susrećem sa mnogim Njegovim učenicima, koji svatko na svoj način prebira zrnca krunice i razmatra o Isusovim riječima.
S.B.