Mjesečni susreti ministranata
prema dogovorenom terminu
 

Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima (Mt 18,20)

 

 Maslinski vrt