Datum objave: 31.01.2014

VI STE SVJETLOST SVIJETA – A Lk 2, 22-329
Bez Hrvatske u Europi će se ugasiti svjetlo, rekao je predsjednik nacionalnog udruženja katoličkih obitelji Velike Britanije. (GK br. 4/2005).
Imamo razloga radovati se i biti ponosni na to priznanje. Ipak, pogledajmo i osobno koliko ta riječ ima temelja, koliko nas ispunja i koliko je možemo učvrstiti da u nesigurnostima vremena ne bude poljuljana. Sretni smo ako mi doista posjedujemo tu svjetlost i ako je uspijemo unijeti u Europsku zajednicu. To će biti najbolji doprinos kojega Hrvatska može donijeti Europi. Ali to u isto vrijeme znači da Europi nedostaje ta svjetlost i mi moramo biti mudri da se ne bismo u svim stvarima i pod svaku cijenu prilagođavali Europi. Onda će ta dragocjenost i za nas i za Europu biti ugrožena. Europa doista sve više pokazuje da nije kršćanska, sve manje vrednuje prave, evanđeoske vrijednosti. Koliko je do nas, budno pazimo na te vrijednosti. Bez svjetlosti čovjek u mraku može jako stradati.
Isus kaže za svoje da jesu svjetlost, i to svega svijeta. Ovu Isusovu riječ trebali bismo uzeti i kao činjenicu, ali i kao zapovijed. Htjeli ili ne, svijet oko nas, oni koji još nisu spoznali vrijednost Evanđelja, jednostavno nas gledaju jesmo li i koliko smo svjetlo koje svijetli u stvarnosti u kojoj se čovjek teško ili nikako snalazi.
Ta svjetlost je ponajprije Riječ koju slušamo i za koju ispovijedamo da je Gospodnja. Izložimo joj se da nas ogrije. Dopustimo da nas prožme. Vrednujmo je da ima utjecaja i na naša djela. Po njoj postajemo svjetlo osobito onda kad ona prožme naša djela. „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ (Mt 5,16). Iako smo mali narod nemojmo imati straha pred ičim što možemo kao Kristovi svjedočiti! Ma kako jedna šibica bila malena, a tama ogromna oko nje, tama svjetlost male šibice koja svijetli ne može ugušiti!
Bit će od velike vrijednosti ako svaki od nas danas Riječ Božju više unese u svoj život kako bi nam svijetlila. Da je unesemo u svoje obitelji kako bi i one bile osvijetljene pravim svjetlom. Da je unosimo na svoje radno mjesto kako bi cijeli kolektiv sigurnije vodila iz tame nesigurnosti. To je put do ostvarenja Isusove riječi, kao i do iskustva od kolike je vrijednosti Njegova riječ: Vi ste svjetlost svijeta. Makar i samo tinjala, tama je ne može obuzeti!