Datum objave: 14.01.2012
DO?ITE I VIDITE
 
Današnje evan?elje pomaže nam više upoznati i produbiti pojam što to znaei biti Isusov ueenik. evan?elje kaže da moramo „doai i vidjeti“ i ostati. To je obilježje Ivanovih ueenika koji su na Ivanov poticaj pošli za Isusom. Jedan od njih bio je Andrija, koji je poslije i svoga brata doveo Isusu.
 
Naš odnos s Isusom ne sastoji se u tome da mi otkrijemo svojim umom da Isus govori pametno, da nam to paše pa da pristanemo uz ono što On uei, nego u potpunom darivanju sebe: krenuti za njim i biti s njim. Kao što Isus ostaje u Bogu i Bog u Isusu, i mi kao Isusovi ueenici moramo uai u osobni odnos s Njime, u novo i potpuno zajedništvo tijela, misli i duha. To nije posjet na kratko vrijeme. Krenuti za Njim i ostati s Njime je zapravo naš dolazak u naš dom, naš dolazak kuai. Mi smo izišli od Boga. Kada „do?emo i vidimo“ i ostajemo, mi se vraaamo Bogu obnovljenim predanjem i odanošau. Mi smo otkrili kako je velika stvar i velika radost biti opet doma – u domu Oeevu, i kako je velika stvar einiti djelo evan?elja – druge upoznavati s tom radošau.
 
Sve to mi gledamo oeima vjere. Kroz vjeru znamo da je Isus više nego neki prorok ili ueitelj. On je onaj koji uvijek ostaje s Ocem, pa i nas privlaei, dovodi Ocu. Kao Samuel i Andrija, mi moramo biti budni i brzo reagirati na mnoge naeine kojima Bog poziva nas da ostanemo i produbljujemo naš odnos s Njime. Tako da možemo svjedoeiti svijetu o tim vrijednostima.
 
Prvo eitanje nam govori da je Samuel imao pouzdanje u Elija. Tako i mi eesto trebamo pomoa drugih da nam pomognu prepoznati poziv Božji. Mi eujemo Božji poziv „do?i i vidi“ u euharistiji, u zajedništvu, u doga?ajima dana, u zanosu i ljepoti stvorenja. Kad otvorimo srca Božjem pozivu, mi doista dolazimo „kuai“, Ocu. Od tog ostvarenja veaeg dobitka zasigurno nema.