Datum objave: 17.10.2009
MISIJSKA NEDJELJA
 
 
Pozvani smo piti kalež kojega je Isus pio,
da bismo imali udjela i u njegovoj slavi


Današnje evanđelje ulazi u bit, u srce što znači biti Isusov učenik. Govoreći sinovima Zebedejevim Isus ih pažljivo poučava i uvodi ih u potrebu da se uključe u njegovo poslanje i njegovu sudbinu kao sluge koji trpi. "Možete li piti čašu koju ću ja piti", pita Isus. Oni se slažu potpuno spremni. I mi smo to potvrdili na svojoj krizmi.

Velikodušnost ove dvojice učenika je obilježje tisuća mladih kršćana koji se svake godine na poziv Svetog Oca odazivaju sa svim strana svijeta da bi bili dionici onoga što Sveti Otac želi i na što ih poziva. Ta mladež zajedno slavi i prihvaća izazov da budu svjedoci Krista kao odsjaj Božje ljubavi za sav ljudski rod. To je obilježje i bezbrojnih kršćana, misionara po svijetu koji o toj ljubavi svjedoče i žele je donijeti svim ljudima. Poslani su od Isusa koji je rekao: Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju i učinite sve ljude mojim učenicima. Na takvo svjedočanstvo i na takvu zadaću pozvani smo i mi svi, počevši u svojim obiteljima i u svojoj sredini: svjedočiti za vrijednosti za koje je Isus i na križ išao.

Crkva danas treba nove misionare da daju autentično svjedočanstvo za Krista, da se svugdje i svagdje zalažu za pravdu i mir, da podupiru poštovanje prema životu od začeća do naravne smrti, da se zalažu za dostojanstvo svih ljudi, da štite ovu zemlju koju nam Bog povjeri kao sveti dar da ga svi mogu koristiti.

Danas slavimo misijsku nedjelju. Pozvani smo i materijalno doprinositi za Papinska Misijska Djela. Papa se zalaže po tim djelatnostima za mnoge potrebe i programe kojima se hrani vjera gdje god su veće potrebe. Potrebno je da se brižno zalažemo za misijske potrebe i djelatno i molitvom i materijalni pomaganjem.