Datum objave: 24.05.2010
BOŽE DUŠE SVETI,
DJELUJ I DANAS U SRCU SVOJIH VJERNIKA
 
Na današnji dan Isus ispunja obećanje dano učenicima: šalje im Branitelja. To je ujedno i znak i znak da učenici Isusa ljube i čuvaju njegove zapovijedi. Pod tim uvjetom Isus im je dao obećanje: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelj“ (Iv 14,15). I za nas je to razumljiva pretpostavka za primanje Dara Duha Svetoga: Ljubiti Gospodina čuvajući njegove zapovijedi. Želimo li mi taj Dar i držimo li se Isusovih uputa kako dočekati i primiti Dar Duha Svetoga?

Prvo obilježje koje Djela apostolska navode za zajednicu učenika jest: Svi su bili zajedno na istome mjestu. Isusova uputa kod Uzašašća govorila je upravo o toj potrebi: Nemojte se razilaziti. (usp Dj 1,4). Ako želimo da Bog i danas djeluje u srcu svojih vjernika, ako želimo i pokazati da kao vjernici vrjednujemo njegovu riječ, da ga ljubimo, čuvajmo na osobit način tu njegovu zapovijed da se ne razilazimo, da se okupljamo, da ne napuštamo zajednicu okupljenu na slušanje Isusove riječi, okupljenu oko njegovog stola. Tu potrebu naglašava sam Isus, a o tome, kao o prvotnoj potrebi govori i Crkva. Biskupi Crkve u Hrvata kao bitno obilježje jedne katoličke obitelji naglašavaju nedjeljnu euharistiju i svakodnevnu obiteljsku molitvu. Nije na dobro, bez obzira koji razlog navodili za to, ako nam se te temeljne vrijednosti rasipaju.

Eto iznenada šuma s neba... ispuni kuću gdje su bili...počeše govoriti drugim jezicima, govore dalje Djela apostolska. To su znakovi prisutnosti Duha Svetoga. Kad se vidi i čuje da se nešto događa u našoj okupljenoj zajednici, i to je znak djelovanja Duha Svetoga. Takvi znakovi pobuđuju interes i drugih, stranaca. I na taj se način također razglašuju veličanstvena djela Božja.

A tako se onda ostvaruje i ono o čemu apostol Pavao govori u drugom čitanju: Ako je Duh u vama, tijelo je mrtvo, ali Duh je život. Dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Zamolimo i mi Duha Svetoga da preuzme vodstvo u našim obiteljima, u našim zajednicama, u nama samima, da živimo po njemu i da se po nama razglašuju veličanstvena djela Božja. Tako ćemo sadržajno živjeti i Boga proslaviti.