Datum objave: 08.03.2014

Ne samo korizmenu, nego, bez ustezanja možemo reći i cijeloživotnu  kršćansku zadaću lijepo sažima zborna molitva današnje liturgije. Poziva nas na napredovanje u spoznaji i nasljedovanju Isusa Krista! To je poziv svima nama na život kakav nam je Isus, došavši u ljudsku stvarnost donio i svojim primjerom pokazao!  Život kakav ne bi smio biti samo u ovo posebno milosno korizmeno vrijeme, nego uvijek, jer nas vodi životu vječnomu. I kako nas korizmeno vrijeme posebno priprema na slavlje blagdana Uskrsa, tako bi svakodnevni život trebao biti milosno vrijeme priprave za onaj vječni Uskrs u Kraljevstvu Božjemu.
Za takav pogled na život neophodno je prerasti dječje bolesti kojima nažalost i kao odrasli često obolijevamo. Koliko li samo puta mnogi roditelji, kada nešto uskrate od želja dječjih srdaca mogu čuti: ti meni nikad ništa ne daš, nikuda nikad me ne pustiš, nikada... iako  omogućuju djeci sve što im je životno potrebno. Prastara je to bolest i već davno prokušana metoda koja lako izmanipulira našim srcima. „Zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?“ (Post 3, 1) Zar vam taj vaš Bog sve uskraćuje? Ništa od života ne smijete iskusiti? Svega se morate odreći: kruha i ruha, bogatstva i slave? Svega za čime teži srce vaše?
Nije lako nadvladati sve te zamke ljudskih želja. Tako zamamno izgledaju ali tek kada se zagrize u jabuku možemo prepoznati  svu svoju golotinju koju nam donose, a koju nije lako prekriti. Kako često, kao i djeca,  pred očima želja vidimo samo loptu koja se otkotrljala preko ceste, a ne i kotače automobila koji ugrožavaju i sam život.
Tek u Kristu Gospodinu možemo doći do pobjede i uzdignuća!  Njegovim posluhom  možemo „postati pravednici!“ Prepoznavati i usvajati pravu istinu. Samo kao njegovi živi udovi  možemo izbjeći zamkama Zloga. I pustit će nas đavao, i pristupit će nam anđeli.