Datum objave: 26.04.2014

Prigodom nekih prijepornih stajališta, dvoje ljudi potražiše trećega ne bi li on presudio tko je od njih u pravu. Poslušavši jednoga odmah mu potvrdi kako je u pravu! Drugi kaže nato i svoju verziju na što njihov „sudac“ i njemu dade za pravo. Treći,  njihov prijatelj, koji sa strane posluša sve to,  reče kako ipak ne mogu obojica biti u pravu. Onaj kojemu povjeriše presudu završi raspravu: „I ti imaš pravo!“
Nije to samo neka zanimljiva pripovijest! To je stvarnost koju gotovo svakodnevno možemo čuti od raznih političkih mirotvoraca koji i same sporazume o miru tumače svaki sa svog stanovišta i viđenja. Govore o istom dogovoru, često sasvim oprečnim tvrdnjama, a svi ipak ne mogu biti u pravu! I u pitanjima vjere često nije važna objektivna istina koju nam je navijestio dobri Bog. Moja je prava i toj se istini i On sam mora podvrgnuti!
Danas, druge vazmene nedjelje među apostole dolazi Uskrsli, Istiniti koji ne samo riječima nego i samom svojom pojavom, donosi mir svima koji u njega vjeruju. Mir srca i duše obuzima svakoga koji prepoznaje i doživi neizmjerno Božje milosrđe u oproštenju grijeha! Koji poput apostola osjeti radost prepoznavši Gospodina u svom životu, usprkos grješnosti, strahu i trenucima nevjere! To je prava istina koju nam dariva Gospodin .  I to nam se uistinu događa u živoj stvarnosti, uživali li kao Isusovi učenici u neka vremena „naklonost svega naroda“ ili bili u strahu iza zatvorenih vratiju. Pravi mir posjedujemo kada je Isus središte našeg življenja! Življenja i pojedinca i cijele zajednice koja Isusa slijedi! A treba  ga slijediti  u vjeri spasenja usprkos žalostima ili kušnjama koje nas na tom životnom putu neminovno prate. Zasigurno ponajviše kušnje doživljavamo kad se odvajamo od zajednice! To nam zorno pokazuje događaj odsutnosti apostola Tome! To nam i danas svjedoče mnogi koji misle da imaju moć sami doprijeti do Svevišnjega. Odijeljeni od Glave zajednice Božjeg naroda Isusa, odvojeni od stabla zajednice, prekinut je dotok životvornih sokova vjere koja onda ne pronalazi istinsko svjetlo.  Poput apostola Tome, samo u Zajednici vjere možemo u Isusu prepoznati i osobno ga doživjeti kao „Gospodina i Boga svoga!“ Samo je jedan Istina, Uskrsli, u čijem imenu jedino imamo život! Stoga, svima koji su poput Tome rukom dodirnuli Isusa i postavili ga u središte svog života, MIR I RADOST USKRSLOGA! MIR KRISTOV BIO SA SVIMA! „IAKO GA JOŠ NE GLEDATE, VJERUJETE I POSTIGOSTE SVRHU SVOJE VJERE – SPASENJE DUŠA.“ (Usp. 1Pt 1, 9)