Datum objave: 05.09.2014

NEKAD SE RADI O BRATU KOJI JE POGRIJEŠIO,
A NEKAD O BEZBOŽNIKU
Prorok Ezekiel dobiva upute o potrebi opominjanja bezbožnika koji se treba 'vratiti od svojega zloga puta'  (1. čit.), a Isus u evanđelju govori o 'bratu koji je pogriješio'. Mislim da se radi o velikoj razlici.
Ljudski je pogriješiti, ali ne i ostati u grijehu. Zato će svaki vjernik, kad uvidi da mu se po nesreći dogodio grijeh (bez obzira kako velik), sa zahvalnošću koristiti mogućnost koju nam Gospodin daje u sakramentu Ispovijedi. Ako li se dogodi da takav ne uvidi da je pogriješio, dragocjeno je ako ima brata koji će ga upozoriti, pa i pokarati ako treba. O toj potrebi govori Isus u evanđelju. Vjernik će i takvu opomenu sa zahvalnošću prihvatiti, unatoč toga što to nije lako. Računamo na potrebu priznanja i kajanja: „Tad grijeh svoj tebi priznah… i ti si mi krivnju grijeha oprostio." (Ps 32,5).
Puno je složenije kad se radi o bezbožniku. Bezbožnik je onaj tko ide kroz život ne obazirući se na Boga. I to ne ovisi o tome hoće li tko reći da vjeruje ili ne vjeruje da Bog postoji. Takav redovito teško uviđa, a još teže prizna da je pogriješio. Ne može vidjeti da je njegovo cijelo životno usmjerenje pogreška, zabuna – hod bez obaziranja na to što Bog želi, što govori, na što nas poziva, što nam nudi. Dok je mlad zaključi da je premlad, kad je zdrav i jak zaključi da je prezauzet, kad dođu godine onda više ne može jer je prestar ili bolestan. Ali na kraju, za sprovod sve mora izgledati „kako Bog zapovijeda“. A Bog nas ne upućuje kakav ćemo sprovod imati, nego kako ćemo s Njim ući u sretnu vječnost. I glavna poteškoća ostaje što čovjek i dalje sebe uspije uvjeravati da jest vjernik, unatoč toga što živi ne obazirući se na Boga – bezbožno. A Petar apostol kaže da smo od svog ispraznog načina života otkupljeni dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane (1Pt 1,18). Isprazni način života svojstvo je bezbožnosti. Takvoga treba opomenuti u moje ime, govori Gospodin.
Ima li izlaza? Ima. Dok je vrijeme koristimo ga.
Prorok Ezekiel u daljnjem tekstu govori: 'Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega!' (Ez 33,11).