Datum objave: 16.10.2015

MISIJSKA NEDJELJA

 

Pozvani smo piti kalež kojega je Isus pio,

da bismo imali udjela i u njegovoj slavi

 

Današnje evanđelje ulazi u bit, u srce što znači biti Isusov učenik. Govoreći sinovima Zebedejevim Isus ih pažljivo poučava i uvodi ih u potrebu da se uključe u njegovo poslanje i njegovu sudbinu kao sluge koji trpi. "Možete li piti čašu koju ću ja piti", pita Isus. Oni se slažu potpuno spremni. I mi smo to potvrdili na svojoj krizmi.

Velikodušnost ove dvojice učenika je obilježje tisuća mladih kršćana koji se svake godine na poziv Svetog Oca odazivaju sa svim strana svijeta da bi bili dionici onoga što Sveti Otac želi i na što ih poziva. Ta mladež zajedno slavi i prihvaća izazov da budu svjedoci Krista kao odsjaj Božje ljubavi za sav ljudski rod. To je obilježje i bezbrojnih kršćana, misionara po svijetu koji o toj ljubavi svjedoče i žele je donijeti svim ljudima. Poslani su od Isusa koji je rekao: Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju i učinite sve ljude mojim učenicima. Na takvo svjedočanstvo i na takvu zadaću pozvani smo i mi svi, počevši u svojim obiteljima i u svojoj sredini: svjedočiti za vrijednosti za koje je Isus i na križ išao.

Crkva danas treba nove misionare da daju autentično svjedočanstvo za Krista, da se svugdje i svagdje zalažu za pravdu i mir, da podupiru poštovanje prema životu od začeća do naravne smrti, da se zalažu za dostojanstvo svih ljudi, da štite ovu zemlju koju nam Bog povjeri kao sveti dar da ga svi mogu koristiti.

Danas slavimo misijsku nedjelju. Pozvani smo i materijalno doprinositi za Papinska Misijska Djela. Papa se zalaže po tim djelatnostima za mnoge potrebe i programe kojima se hrani vjera gdje god su veće potrebe. Potrebno je da se brižno zalažemo za misijske potrebe i djelatno i molitvom i materijalni pomaganjem.

Veoma bi bilo vrijedno danas promisliti i koliko sam ja pozvan i koje bi trebalo biti i moje misijsko djelo! Možda ne u nekim dalekim krajevima naviještati Isusa? Ili ni zadaća samo materijalno i molitveno pomagati misionare? Nisam li ja napose određen za misijsko djelovanje u vlastitom okruženju koje sve više vapi za reevangelizacijom današnjeg čovjeka. Čovjeka izgubljena u šumi ponuda pa ni ne primjećuje kako radosna vijest od Isusa donesena prolazi pokraj mene, a da  niti čujem niti vidim svu tu ljepotu nade užganu za siguran put spasenju pa i ove raskršćanjene Europe. Kako li su samo revni oni koji to svjetlo žele ugasiti do kraja, a mi ni da bismo prstom makli u radosnom svjedočenju vječne nade upisane u naša srca. Prepoznajmo da smo svi mi pozvani na služenje!