Datum objave: 06.05.2016

GOSPODIN KRALJUJE NAD SVOM ZEMLJOM

 

Ako se ostvari Gospodinovo kraljevanje nad svom zemljom, nad svima nama, uistinu nema veće sreće za nas i mogli bismo reći da bi to i za Gospodina našega bila neopisiva radost. On je napravio sve da se to može ostvariti, a sada i mi poradimo na toj našoj najvećoj i najhitnijoj potrebi.

Danas nam misna čitanja govore o kršćanima kao o jednoj međusobno čvrsto povezanoj zajednici s jedne strane i o nerazumijevanju i neprihvaćanju te zajednice od strane onih koji to jednostavno ne mogu.

Zajedništvo, objedinjenje kršćana od bitne je važnosti za Crkvu –zajednicu Isusovih vjernika. Sam Isus, kao osobito važnu potrebu ostavlja to svojima u formi oporuke. Tu "oporuku" On učvršćuje i molitvom: "da svi budu jedno. Kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, te svijet upozna da si me ti poslao." Isus i nas zadužuje da molimo i činimo nešto za tu dragocjenost: biti jedno međusobno i biti jedno s Gospodinom.

Stjepan prvomučenik, kako nam iznosi današnje prvo čitanje, vidi Isusa u vječnom jedinstvu s Bogom nakon njegova uskrsnuća. I o tome on svjedoči riječima: "Vidim Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu". To Stjepan svjedoči uz opasnost žrtvovanja života za tu istinu. Ali to je snaga njegove žive vjere, to je istina o Kristu koju je Stjepan prepoznao i prihvatio snagom Duha Svetoga, Duha koji mu trajno usmjeruje pogled u nebo i daje snagu da ga ništa prizemno ne sprečava u ostvarenju cilja da se i on pridruži svome Gospodinu koji stoji s desna Bogu. To je svjedočanstvo o neizmjernoj vrijednosti koja nadilazi i vrijednost tjelesnog života, za kojega obično kažemo da je najveća vrijednost.

U vremenu smo pripreme za Duhove. Željeli bismo i mi oživjeti Dar Duha Svetoga kojega smo primili po sakramentu Potvrde. U ovim danima ne sustajmo u molitvi za naše ovogodišnje krizmanike, za one koji su pred koju godinu primili sakrament Duha Svetoga, kao i za one vjernike koji su pred koje desetljeće bili krizmani:

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Molimo Te da snagom Duha Svetoga tu istinu svjedočimo kao najveće bogatstvo naše vjere. Neka Gospodin kraljuje nad svom zemljom, neka kraljuje nad svom našom zajednicom, neka nas objedini kako je On sam želio i kako je od bitne potrebe za sve nas.