Datum objave: 17.05.2016

Molitva Duhu Svetom

 

O DOĐI, STVORČE,DUŠE SVETI, POHODI DUŠE VJERNIKA,

POTECI VIŠNJOM MILOSTI U GRUDI ŠTONO STVORI IH.

Duše Sveti koji si sudjelovao u stvaranju zajedno s Ocem i Sinom.(Postanak 1,1.2) Molimo se Tebi koji znadeš kakvi smo. Molimo Ti se da nas  i u novom stvaranju obnoviš po onome kojega je poslao Otac za naše preporođenje i koji nam je s Ocem kao dar   poslao Tebe, Duha svoga, da nas nanovo rodiš, ozdraviš i uvedeš u svu istinu. Molimo za sve potrebe Crkve, našeg naroda i cijelog ljudskog roda otkupljena predragocjenom krvlju Onoga na koga si Ti sišao na rijeci Jordanu. Obnovi i sve nas ovdje okupljene i sve naše po čitavome svijetu!

TI NAZIVAŠ SE TJEŠITELJ, BLAGODAT BOGA SVEVIŠNJEG,

STUDENAC ŽIVI, LJUBAV, PLAM I POMAZANJE DUHOVNO.

Ti si nam darovan da budeš naš Tješitelj, naš izvor života, ljubav naša. Blagi Tješitelju, blago darovano od Oca našega, Gospodina i Boga našega, pomaži i ražari srca naša ljubavlju, samim sobom koji si izvor  života!

DAROVA SEDAM RAZDAJEŠ, TI, PRSTE DESNE OČEVE,

OD VJEČNOG OCA OBEĆAN, TI PUNIŠ USTA BESJEDOM.

Otvori naša srca i duše za tvoje darove. Ispuni njima prazne nam ruke tako da u njima više ne nađe mjesta nikakvo zlo!

ZAPALI SVJETLO U SRCU, ZADAHNI DUŠU LJUBAVLJU, U NEMOĆIMA TJELESNIM POTKREPLJUJ NAS BEZ PRESTANKA.

Zapali svoje svjetlo u nama kako bismo mogli prepoznavati prave, nebeske vrijednosti: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, uzdržljivost. U trenucima tame, slabosti i nemoći Ti budi naša jakost

DUŠMANA OD NAS OTJERAJ I POSTOJANI MIR NAM DAJ,

ISPRED NAS IDI I VODI NAS, DA SVAKOG ZLA SE KLONIMO.

Nemir srdaca naših radi naših nevjernosti na koje nas je naveo Zli od početka zajedno s njim izbriši. Ozdravi nas, mirom nas obdari, vodi nas stazama života, putem vječnim. Od svakoga zla oslobodi nas Gospodine, napose Ti,  koji si Životvorac, oslobodi nas od smrti vječne!

DAJ OCA DA UPOZNAMO I KRISTA SINA NJEGOVA,

I U TE, DUHA NJIHOVA DA VJERUJEMO SVEUDILJ.

Gospodin naš i Bog naš, prije prijelaza Ocu, obećao nam je Tebe, Duha Očeva i svoga, nama nedostojnim slugama, kao dar koji će nas „upućivati u svu istinu“. (Iv 16, 13) Dar vjere očuvaj nam sve do kraja života.

SVA SLAVA OCU VJEČNOMU I USKRSLOMU SINU MU,

SA TJEŠITELJEM PRESVETIM NEK' BUDE SAD I UVIJEKE. AMEN.

To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovijedamo po Gospodinu našemu Isusu Kristu koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vjekovječne vjekove! Amen