Datum objave: 20.05.2016

IME BOGA U KOJEGA MI VJERUJEMO JE PRESVETO TROJSTVO

      Neka nas ne zbunjuje što smo našega Boga - PRESVETO TROJSTVO - upoznali i pod drugim imenima. Uvijek je to isti, jedan i jedini Bog, Stvoritelj i uzdržavatelj svega.

      Taj isti Bog objavio se u svoje vrijeme Mojsiju pod imenom JAHVE, što znači JA JESAM, ili PRISUTNI BOG. To prvenstveno znači da je njemu svaki trenutak ljudske povijesti i svekolike vječnosti prisutan baš u izrazu sadašnjeg vremena, sve mu je prisutno sada. Ali to također znači da je on uvijek prisutan u svome narodu, da svojih nikada ne ostavlja same na putu, pa i onda kada to tako izgleda. Nama je posebno potrebno u sadašnjem vremenu obnoviti i učvrstiti baš tu vjeru u Božju prisutnost i providnost.

      Značajno za Božji narod je i to da se Bog objavio i pod imenom GOSPODIN NAD VOJSKAMA - BOG SABAOT. To opet znači da je uvijek bolje uteći se Gospodinu nego se uzdat u mogućnike. Da je On onaj koji donosi narodu pravu slobodu i mir. Ostaje tajna kako razumjeti neka zbivanja koja se događaju narodu i onda kada svoje pouzdanje stavlja u Gospodina. Možda ne znamo sve što se zbiva, možda ne znamo sve razloge radi kojih Gospodin postupa na nama nerazumljiv način, ali ostaje istina da je potrebno pošteno postupati i onda kada nam se čini da radi toga slabije prolazimo. Na putu Gospodnjem isplati se ustrajati do kraja.

      Bog je LJUBAV, ostaje nam najnovija objava Imena Božjega u Ivanovom Evanđelju. A gdje živi ljubav tu se uistinu ne trebamo bojati. Koliko je ljubav savršenija toliko i veće žrtve može podnijeti. Molimo Gospodina da nas osposobi nositi sve žrtve na životnom putu – i one u ratnim stradanjima koje je teško i zamisliti, ali i one u "mirnim vremenima" koje ne možemo razumjeti.

      Osobito velika potreba jest SUŽIVOT, unatoč toga što nam okolina može biti nesavršena i teška. Uz život u savršenom skladu odnosa u sebi, Bog - PRESVETO TROJSTVO želi ostvarivati suživot i s čovjekom, s bićima koja su toliko zahvaćena i usmjerivana sebičnošću. Naša vjera u Trojedinoga Boga može nas osposobiti za Božje suradnike i u usavršavanju međusobnog suživota. Nagrada je vječni suživot s Bogom.. Dao Bog da je postignemo. Uistinu isplativ trud.

      Neka se ime Trojedinog Boga proslavi i u našem životu, kako bi i On nas mogao proslaviti.