Datum objave: 10.11.2017

BDIJTE, JER VIŠE JE NEGO KATASTROFA KAD ČOVJEK PROPUSTI NEPONOVLJIVU PRILIKU ZA SRETNU VJEČNOST

Svi mi imamo iskustvo o pripremi za putovanje – ili na godišnji odmor ili po nekom poslu ili nekome u posjet. Često i za život kažemo da je to jedno putovanje. Za neke je taj životni put kratak. Možda je obilježen nekim tragičnim događajem. Za druge je dugačak i bude ispunjen lijepim ili težim događajima. Za sve je ipak životni put putovanje prema vječnosti. Ključno pitanje za uspjeh - bilo putovanja na cesti bilo životnog putovanja prema vječnosti - jest dobra priprava.

U današnjem evanđelju Isus upravo govori o dobroj pripravi. Riječ je o djevicama koje se pripremaju za ulazak na svadbu. Isus iznosi prispodobu kojom nam želi ukazati na presudnu pripravu za vječnost. Neke su djevice bile spremne, dok su druge morale još nešto važnoga nabaviti, kupiti. Rezultat je bio da su ove izgubile priliku ući u pratnju zaručniku kad je stigao. Premda su znale da će se dogoditi nešto posebno, one su propustile pomno pregledati jesu li sve u potpunosti pripremile. I tako su izgubile svoju jedinstvenu priliku koja se nikada više neće ukazati.

Prvo čitanje, a riječ je o Mudrosti, kaže: „Ona pretječe sve koji je žude.“ Presudno je da znamo: mi istinski možemo težiti za Mudrošću samo ako smo svjesni svoje ograničenosti, svoje slabosti i svojih potreba. Ako mislimo da imamo sve što nam treba, ako smo sigurni da smo sva dobra upoznali, osuđeni smo na promašaj – nije baš mudro. Ako sve temeljimo na sadašnjem trenutku, pouzdavajući se u neko dostignuće, možda na neko obilje, sigurno ćemo se naći u pravoj krizi. Jedino želja za Mudrošću i težnja da prihvatimo Isusa osigurava nam mjesto u velikom slavlju kada On ponovno dođe.

Tvoju Smrt, Gospodine, naviještamo, Tvoje Uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni Dolazak iščekujemo.