Datum objave: 16.03.2018

LJUDI ŽELE VIDJETI ISUSA

 

         O toj želji ljudi, stranaca, pogana govori događaj iz današnjeg evanđelja. Koliko ta želja postoji i koliko se vidi danas među ljudima? Mislimo i na vjernike i na pogane. Možda su kod vjernika neki vjerski običaji toliko zauzeli Isusovo mjesto da se osoba Isusa Krista više niti ne primjećuje i glas o njemu više se ne čuje. Istina, i na radio programima znamo čuti nešto o Isusu, ali nam to često tako ispadne kao da taj Isus nije ona ista osoba, živa, stvarna, Isus na djelu među ljudima, Isus koji bi pobudio zanimanje onih koji ga još nisu upoznali a čuli su o njemu.

         Kad su učenici Isusu rekli da ga neki Grci - neki predstavnici pogana žele vidjeti, Isus počinje govoriti o nečemu što je izgledalo da nema veze s pitanjem. Govori o svojoj muci u kojoj će se proslaviti, o pšeničnom zrnu koje mora istrunuti u zemlji kako bi donijelo ploda. Na kraju dodaje da će onda sve privući k sebi kada bude uzdignut sa zemlje. Ovi su Grci vjerojatno htjeli vidjeti Isusa za kojega su čuli kako je silan na djelu, čudotvorac, veliki govornik, a možda ne o Isusu koji će biti uzdignut sa zemlje na križ, ne o životu koji moramo izgubiti da bismo ga sačuvali za život vječni. Možda radi toga Isus prvo govori o toj stvarnosti.

         I vjernicima u jednoj župi lakše je ako se nečim mogu pohvaliti, ako mogu reći da u imaju svećenika koji je izvanredan govornik pa ga svi rado slušaju kada propovijeda, ili ako imaju dobro razvijena i organizirana kulturna društva, ili kad su svi gosti jako oduševljeni njihovom crkvom, župnom zajednicom, župnom mladeži koja se rado okuplja na zajednička bogoslužja da s braćom slave Boga i međusobno se raduju. Ali kad je to na bilo koji način povezano sa žrtvom, zalaganjem, potrebom svjedočenja pred drugima, svjedočenjem da postoje vječne vrijednosti za koje se isplati žrtvovati i odreći se vremenitih dobara, kad je potrebno odreći se i nekih pohvala ako su što dobra učinili – doista su rijetki koji će tu biti spremni nešto izgubiti.

         Potrebno je spoznati i ravnati se: Isus je došao da bi nas naučio kako ćemo svoj život sačuvati za život vječni. Za tu potrebu Isus je žrtvovao svoj život i nama pokazao da se to isplati? Ne samo da se isplati, nego da je svako drugačije rješenje nama propast. Koliko smo zainteresirani za tu Isusovu ponudu? Jedino takvog Isusa i mi želimo vidjeti, takvoga i drugima želimo pokazati. Drugačiji nam ništa ne bi vrijedio. Drugačijeg zapravo niti nema.

V.Ž.