Datum objave: 01.06.2018

DAN GOSPODNJI

DAN ČOVJEKOVOG DOSTOJANSTVA I PUNINE ŽIVOTA

 

Vjerujemo kako je vrjednije čovjeku promotrit svoju  sadašnjost i usmjeriti se prema sutra, nego neprestano prekapati smeće prošlosti. Napose valja sadašnjošću oplemenjivati vlastitu stvarnost, a time i drugima uljepšavati životne staze.  Nije dobro samo vrebati gdje ću moći prigovoriti braći pa tako umišljeno isticati svoju besprijekornost.

Sveta nam čitanja ove nedjelje govore o danu Gospodnjem, suboti (SZ) ili nedjelji. Dobri naš Stvoritelj najbolje poznaje potrebe svojih stvorenja, a tako i nas ljudi. Dubljim promišljanjem ne samo njegove upute (zapovijedi) o danu Gospodnjem nego i drugih normi koje nam je dao, lako je doći do spoznaje kako je On sve to dao nama na korist. Nije čovjeka Bog stvorio da bi radio, nego čovjek radi da bi mogao dostojno živjeti. Ni dan gospodnji nije određen da mu čovjek robuje nego za naše dobro. Možemo reći da taj dan nije dragi Bog odredio ni za Njegovo veličanje – u strogom smislu riječi – nego čovjeku na službu odmora, produhovljenja, međusobnog druženja. Ukratko rečeno, ostvarenja osobnog dostojanstva kao i dostojanstva druge braće ljudi. Koliko više uspijevamo u tome toliko i više Boga slavimo poradi njegove ljubavi za nas!

Kršćanima bi to trebalo biti još vrjednije i spasonosnije jer slavimo svoje uzdignuće života u Isusovom uskrsnuću – prvog dana u tjednu kako kažu evanđelisti – ili još većma u spoznaji onog vječnog dana Gospodnjeg kojeg sveti oci spominju naglašavanjem osmog dana u tjednu kao dana Gospodnjeg. Okupljanje zajednice Božjeg naroda oko njegova stola, odmor od svakodnevnih napora i oplemenjivanje sebe i drugih u radosnom nedjeljnom druženju bez nekog opterećivanja svakodnevnim brigama obogaćujemo sebe, a time i dajemo slavu Bogu jer prihvaćamo radosno njegov dar nama! Dan koji zovemo danom Gospodnjim, a zapravo je to naš dan!

Takovo prihvaćanje nedjelje, ne kao da nam dragi Bog nešto oduzima za sebe nego daruje nama, mnogo ćemo radosnije prihvatiti ako uvidimo da je život vrjedniji od jela a tijelo od odijela (usp. Lk 12,23) Stoga, neka vam je na radost dan Gospodnji!

Ž.V.