Datum objave: 21.06.2018

IVAN KRSTITELJ PRIPRAVLJA NAROD ZA DOLAZAK KRISTOV

 

Razumljivo je da o pripravi uvelike ovisi i uspjeh posla. Za velike događaje u pripravu se uključuje i veliki broj ljudi. Kad je Sveti otac dolazio u Hrvatsku, sav se narod uključio u tu veliku pripravu. Ne samo vjerski nego i politički vođe naroda. I bilo je više nego veličanstveno, i bio je to veliki dobitak za sav narod. Veliku smo zahvalnost osjećali prema svima koji su tome pridonijeli.

Priprava za dolazak Mesije povjerena je Ivanu Krstitelju. Njegov osobiti uspjeh je bio u tome što je svemu narodu pomogao da se uključi u taj veliki događaj pripreme i iščekivanja. Glavninu vjerskih i političkih vođa ipak nije uspio pripremiti. Razlog je bio u tome što se od njih očekivalo i on je od njih izričito tražio da svoj način življenja zamijene onim na kojega poziva Bog. U tome je Ivana vodio Duh Sveti kojega je on primio već u utrobi majke. U tom je Duhu on već unaprijed mogao prihvatiti ono što će poslije Isus reći: Ja sam put, istina i život. Osjećamo da je taj Duh kojim je Ivan bio prožet zahvatio i sav narod koji ga je slušao.

Druga vrijednost koju je Ivan pobudio u narodu bila je: Narod je bio u iščekivanju. Ne iščekivati znači i ne nadati se ničemu a onda i ne zalagati se u pripremi da bi se to ostvarilo. Izgleda da je to u naše vrijeme glavna poteškoća da bi zajednica u  većoj mjeri čula ponudu za koju se zauzimao Ivan Krstitelj i pripremila se za ostvarenje onog dobra koje Isus želi ostvariti.

Izaija prorok u prvom čitanju govori o sluzi Božjem kojega je Bog već od krila majčina pozvao na suradnju. Tu prorok prepoznaje sebe, a mi vidimo da prorok govori o Mesiji, Sinu Božjem koji je postao Sluga sa željom da vrati Ocu Ostatak naroda. Možemo reći one koji nisu zadovoljni ovakvim životnim usmjerenjem, koji iščekuju Božje izbavljenje i sami se uključuju u to ostvarenje.

Na taj smo način i mi pozvani slijediti osobu i djelo Ivana Krstitelja – od kojeg nema većeg među rođenima od žene. Na taj način i mi postajemo sluge Božje i pridonosimo da se narod pripravi za dolazak i ostvarenje spasenja. U toj spoznaji i tom zalaganju Ivanu Krstitelju nije bila na prvom mjestu briga niti za što većim standardom, još manje za najnovijim modnim dostignućima, pa niti za mišljenjem moćnika.  Što je nama glavna životna briga? Bez vodstva Duha Svetoga ne znam što možemo ostvariti. Čitav svijet će se spasiti, ali ne bez Duha Svetoga. Sv. Ivan Krstitelju, izmoli i nama Dar Duha Svetoga.

V.Ž.