Datum objave: 22.09.2018

GOSPODINE, DAJ DA VRŠIMO TVOJE ZAPOVIJEDI

 

Sav Božji Zakon sažet je u dvije zapovijedi ljubavi: Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. To je zapravo jedna zapovijed, jer jedna bez druge ne može stajati. Isus također kaže da je druga (ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe) jednaka prvoj (ljubi Boga iznad svega).

Premda se svi ljudi slažu da je ljubav najveća vrednota i svi je zagovaramo, kad treba praktično ostvariti te Božje zapovijedi odmah nailazimo na probleme. Ne uspijemo niti jednako misliti o ljubavi, a pogotovo u pravom smislu izvršiti tu najuzvišeniju zapovijed. Možemo reći da se Isusova riječ: Bez mene ne možete ništa učiniti, osobito odnosi na ostvarenje ljubavi. Stoga je na mjestu današnja molitva u misnom slavlju u kojoj za tu potrebu molimo Božju pomoć: Bože, daj da vršimo tvoje zapovijedi. Pomozi nam u toj tako važnoj potrebi.

Je li to doista tako važno? Zašto je to toliko važno?

Već će nam ovaj zemaljski život biti bogatiji ako budemo uspješni u vršenju Božjih zapovijedi, a u molitvi se spominjemo koliko nam je to važno da bismo postigli vječni život. Ako je išta za nas važno, onda je to - postići vječni život.

Ako netko razmišlja samo ljudski, na temelju iskustva, može mu izgledati da to nije tako problem. Naime, ako nema života znači da je nastupila smrt. A kad nastupi smrt čovjek se rješava svih poteškoća. Više nema trpljenja, više ga ništa ne muči. To jest tako kad se radi o tjelesnoj smrti. Ali kad je u pitanju duhovna smrt, čovjek se ne rješava problema nego pravi problem tek nastupa i ne prestaje kroz svu vječnost. Smrt se događa, umire se kroz svu vječnost. Ali to ne znači da osoba nestaje. Osoba stalno „živi“, ali to nije život nego trajno, vječno umiranje. Trajna žeđ a da nema mogućnosti utažiti je. Teško je bilo kakvu sliku naći kojom bismo to stanje mogli točno ocrtati. Zato mi vjerujemo da je od presudne važnosti povjerovati Isusu i postupiti prema njegovoj uputi – zapovijedi – kako nas ne bi zadesilo da iskusimo tu strahotu od koje nema veće.

Bože, daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život. Ni jedan križ nije pretežak i svaku cijenu vrijedi platiti za ostvarenje toga cilja.

Ž.V.