Datum objave: 02.05.2012
B E Z   K O R I J E N A    N I Š T A
 
OSTATI U ISUSU - kao loza na trsu
      Ovu potrebu kao da Ivan apostol na osobit način naglašava u današnjem drugom čitanju i u evanđelju. Za kršćanina u današnjem svijetu to je od presudne potrebe, jer se želja za "slobodom", "samostalnošću" lako izrodi u odvajanje, odcjepljenje, iskorjenjivanje. Ove su riječi vrlo slične pa se u toj nejasnoći čovjek lakše zabuni. Zato valja osobito pomno razmisliti o životnoj poruci koju Isus donosi u slici trs-loza.
      JA SAM TRS A VI LOZE. Kakve nade ima loza ako se "oslobodi" ovisnosti o trsu?! Što je čeka ako iz razloga "samostalnosti" ne prima ništa od trsa?! Kakve koristi drugi imaju od nje ako ona hoće donositi rod sama od sebe, u "punoj slobodi i neovisnosti" od trsa?
      JA SAM KAMEN ZAGLAVNI. Nemoj ga odbacivati ako želiš da ti se životna zgrada nakon svih muka i zalaganja ne sruši.
      Tu nutarnju povezanost Krista i nas nazivamo život milosti. Kršćanin je pozvan živjeti u milosti posvetnoj. Po sakramentu krštenja - kojega treba trajno držati, živjeti ga - u nama djeluju božanske energije Uskrsloga. Tako smo pozvani da mu budemo suradnici.Vjerujemo, valjda, da nas on ne namjerava iskorištavati za sebe, nego da je to za nas jedinstvena šansa, privilegirana mogućnost.

OSTATI U NARODU U OBITELJI U CRKVI
      Duhovne, kulturne, etničke, ostale ljudske vrednote... sve su sastavni dio ljudskog bića. Za cjeloviti rast ljudske osobe ni jedan od tih korijena neka se ne čupa. Vjerujemo da će se svi ti korijeni još više učvrstiti ako bude učvršćena veza s Kristom - ako se loza ne odvaja od trsa.
      A dobri otac uvijek i odgaja. On je pravi vinogradar koji čisti i pomaže svakoj lozi da donese više roda. "Bez mene ne možete ništa učiniti", kaže Isus. I bez povezanosti sa svojom obitelji, i bez povezanosti sa svojom Crkvom onemogućeni smo za ostvarenje mnogih potreba, a koje su tako bitne za rast i dozrijevanje tvoje osobe.
      Budni budimo, pa da tvoja "samostalnost", tvoja "sloboda", tvoja "neovisnost" ne postane "rezanje grane na kojoj sjediš", ili "rušenje tla na kojemu stojiš"