Datum objave: 19.02.2011
SVET ILI O-SVET-LJIV?
„Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti nego ispuniti.“ (Mt 5, 17) Tako Isus o Božjim uredbama, koje su dane kako bi svi mogli živjeti život dostojan čovjeka. Išlo bi to koliko toliko kad se neki ne bi osjećali vredniji od drugih. U tim se okolnostima odmah javlja različitost kriterija poravnanja pravednosti. Podsjetimo se da je tako bilo već u počecima. „Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta!"( Post 4,24) I ljudsko tumačenje  samih Zapovjedi pokazuje zastranjivanje. Jedini Gospodin Isus ispravlja ljudska zastranjenja. Gotovo da nam ne daje nešto novo što nam Otac već nije dao. Samo sve postavlja na pravo mjesto! I sve ispunja! A na to ispunjenje poziva i nas koji smo udovi njegova tijela.
Božji poziv na svetost u Levitskom zakoniku ( Lev 19,2) Isus obnavlja pozivom na savršenstvo. (Mt 5, 48) Odbacivanje mržnje i osvete (Lev 19, 17),  poticajem na ljubav. I ljubav prema bližnjemu kao sebe samoga (Lev 19, 18) poprima novu dimenziju ljubavi i prema neprijateljima. (Mt 5,44 ) Kako bi lijepo i spasonosno bilo kad bismo pogledom u svoju nutrinu mogli prepoznati da smo se odmakli od Mojsijevog vremena i potpunosti ušli u Isusov Životni Duh! Da u nama ne prevladava: „Oko za oko, zub za zub“ (Mt 5,38) nego Očevo savršenstvo ljubavi.
A možda još uvijek nastojimo kao opravdanje pronaći rupe u zakonu tumačeći ga po svome, usprkos jasnim Isusovim poukama? Ne zamagljujemo li si jasnoću Istine pitanjima poput Isusovih suvremenika: „A tko je moj bližnji?“ (Lk 10, 29) Ili u džungli suvremenog svijeta sami sebe opravdavamo da je jedina mogućnost opstanka osobna snaga ili prilagodba onima koji misle da određuju sudbinu ovoga svijeta?
Vjerujemo li što nam govori sveti Pavao: „Hram ste Božji.“ (1 Kor 3, ) A Duh Božji koji prebiva u tom hramu daje život, savršenstvo. Isusova je to riječ! On je Istina. Ne daje lažnu nadu! Uistinu je vrijedno i spasonosno u stopu ići za Njim!