Datum objave: 24.05.2013

DA ISPOVIJEDAMO VJERU U TROJEDINOGA BOGA, NJEMU SE KLANJAMO I U NJEMU SE ZA VJEČNOST NASTANIMO

 

Mudar biti znači i priznati da svojom mudrošću ne možemo sve dokučiti i razumjeti. Mi smo ipak ograničeni. To priznanje očituje se i riječima ali još više prihvaćanjem u vjeri onoga što ne možemo razumjeti. Vjera nam ne smije postati samo nešto ljudskoga. Valja nam budno paziti da nam se vjera ne sastoji samo od onoga što se nama čini pametnim. Takva vjera više i nije vjera. Isus reče učenicima da bi im još puno toga imao kazati, ali oni sada više ne mogu nositi. Zato će im poslati Duha istine koji će ih upućivati u svu istinu. Tako našoj ljudskoj mudrosti pritječe u pomoć Mudrost odozgo.

 

Doista, mi ne možemo odjedanput niti sve naučiti, a kamo li sve razumjeti. I pitanje vjere nije u ostvarenju savršenstva od prve. Znači da i u vjeri treba računati na rast. Glede vjere puno toga nam je rečeno, ali spoznajemo da ne možemo vidjeti sve što nam je rečeno, jer su nam blokirane oči srca i duše. Ali ako ne vidimo, treba paziti da ne bismo olako zaključili kao apsolutno sigurnom i punom istinom ono što se nama čini razumljivim. Istina je da nam je teško prihvatiti stvarnost vjere kad vidimo koliko su nam ta pitanja, pitanja sakramenata ograničena okvirima našeg ljudskog razmišljanja, zaključivanja i postupanja. Vjera nije pitanje ljudskog uma nego prihvaćanja Božje ponude i učenja Crkve. Zasigurno imamo iskustvo da nam je sve rečeno, sve je u nama, ali su nam oči blokirane da bismo sve to spoznali.
Danas je riječ o najvećoj tajni ali i o najvećoj istini naše vjere: PRESVETO TROJSTVO. Tako nazivamo Boga u kojega vjerujemo, kojega nam je objavio Isus. Jedva nešto možemo misliti o toj tajni, ali nas zato Katekizam Katoličke Crkve u br. 260 uči: Posljednja je svrha svekolike božanske ekonomije ulazak stvorenja u savršeno jedinstvo Blažene Trojice. Ali već sada smo pozvani da budemo stan Presvete Trojice: "Ako me tko ljubi", kaže Gospodin, "čuvat će moju riječ, pa će i moj Otac ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega ćemo se nastaniti" (Iv 14,23).