Datum objave: 21.01.2012
NAŠE SASTAJANJE KRŠI MOĆ SOTONINU
 
Spasi nas, Gospodine Bože naš, saberi nas da možemo slaviti Tvoje sveto ime!
Sv. Ignacije Antiohisjki poziva i potiče kršćane: „Nastojte što češće zajednički Bogu zahvaljivati i Boga slaviti. Vaše često sastajanje krši moć sotoninu, a sloga vaše vjere ruši njegovu pogubnu silu. Ništa nije bolje od mira koji uklanja sukob između nebesnika i zemnika.“ Radi se dakle o temeljnim vrijednostima naše vjere. Povjerujmo da su naša okupljanja na molitvu i zajednička slavljenja Boga od nezamjenjive važnosti.
Na propovijedanje proroka Jone (današnje prvo čitanje: Jon 3,1-5,10) Ninivljani su povjerovali i obratili se. Na poziv kralja svi su se objedinili u molitvi i pokori. I to ih je spasilo od propasti – i ljude i grad.
Ako imate savršenu vjeru i ljubav u Krista Isusa, onda vam je sasvim očito što je početak a što svršetak života. Početak je vjera, a svršetak ljubav. Obje zajedno povezuju nas s Bogom, a svaka druga krepost izvire odatle. (Ignacije Antioh.). Koliko je nama vjera početak a ljubav svršetak života? Ili nas je briga za prolazno previše odvratila od vjere u vječno i ljubavi kao konačnog cilja? Apostol Pavao nam govori da gledamo dalje od ovoga svijeta, a Isus traži od svojih da ostave ono što im je tako udomaćeno, na što su toliko navikli i da na njegovu riječ krenu u novu stvarnost.
Ove su poruke vrlo aktualne i nakon 2000 godina. Možemo li i mi ostaviti svoje mreže? Možemo li svladati svoje strahove? Možemo li zajedno krenuti za Isusom i zajedno slaviti ime Božje? Svaku smetnju koja nas u tome ometa valja sa svom odlučnošću prevladati ili preskočiti. Naša sastajanja učinit će nas uspješnima i u tim potrebama.