Datum objave: 23.01.2015

NAŠE NASTOJANJE KRŠI MOĆ SOTONINU

Spasi nas, Gospodine Bože naš, saberi nas da možemo slaviti Tvoje sveto ime!

Ovo su dani Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Vidimo da ima mnogo onih koji se nazivaju kršćanima, ali nisu jedno, kako je to želio naš Gospodin i kako bi bilo normalno. Poput Isusa i mi pozvani moliti i zalagati se za jedinstvo kršćana. Ako smo pozvani zbližavati se s onima koji su drugačijeg mišljenja glede spoznanja i ostvarivanja vjere, koliko bi bilo potrebnije ostvariti objedinjenje nas samih koje veže ista vjera i pripadnost istom narodu.

Sv. Ignacije Antiohisjki poziva i potiče kršćane: Nastojte što češće zajednički Bogu zahvaljivati i Boga slaviti. Vaše često sastajanje krši moć sotoninu, a sloga vaše vjere ruši njegovu pogubnu silu. Ništa nije bolje od mira koji uklanja sukob između nebesnika i zemnika. Radi se dakle o temeljnim vrijednostima naše vjere. Povjerujmo da su naša okupljanja na molitvu i zajednička slavljenja Boga od nezamjenjive važnosti.

Na propovijedanje proroka Jone (današnje prvo čitanje: Jon 3,1-5,10) Ninivljani su povjerovali i obratili se. Na poziv kralja svi su se objedinili u molitvi i pokori. I to ih je spasilo od propasti – i ljude i grad.

Ako imate savršenu vjeru i ljubav u Krista Isusa, onda vam je sasvim očito što je početak a što svršetak života. Početak je vjera, a svršetak ljubav. Obje zajedno povezuju nas s Bogom, a svaka druga krepost izvire odatle. (Ignacije Antioh.). Koliko je nama vjera početak a ljubav svršetak života? Ili nas je briga za prolazno previše odvratila od vjere u vječno i ljubavi kao konačnog cilja? Apostol Pavao  nam govori da gledamo dalje od ovoga svijeta, a Isus traži od svojih da ostave ono što im je tako udomaćeno, na što su toliko navikli i da na njegovu riječ krenu u novu stvarnost.

Ove su poruke vrlo aktualne i nakon 2000 godina. Možemo li i mi ostaviti svoje mreže? Možemo li svladati svoje strahove? Možemo li zajedno krenuti za Isusom i zajedno slaviti ime Božje? Svaku smetnju koja nas u tome ometa valja sa svom odlučnošću prevladati ili preskočiti. Naša sastajanja učinit će nas uspješnima i u tim potrebama.